Skip to main content

ДОЛЯ МІСЦЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

ДОЛЯ МІСЦЕВОГО ВИРОБНИЦТВА
(local content) Питома вага використовуваних в продукті ресурсів, поставлених від виробників даної країни. Мінімальні розміри частки місцевого виробництва в продукті можуть знадобитися для того, щоб він відповідав вимогам для безмитного переміщення між країнами-учасницями зони вільної торгівлі (free-trade area) або для імпорту іноземних прямих інвестицій з метою отримання податкових пільг.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.