Skip to main content

СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ
кількісне співвідношення самок і самців у популяції. Визначається по диференціальних рівнянь, запропонованого П. А. Полуектова.

де х o , х + - число самців і самок відповідно; d t - відрізок часу; b o і b + - народжуваність самців і самок однієї статевої групи відповідно, d o і d + - народжуваність самців і самок іншого статевої групи особин відповідно. Для визначення статевої структури популяції істотну роль грає статевої індекс:

де n + - число особин жіночої статі, N - загальне число особин в популяції.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.