Skip to main content

Сеньйораж

сеньйораж
(seigniorage) Прибуток, що отримується владою від випуску грошей. Спочатку цей термін відносився до прибутку від випуску в обіг монети, номінальна вартість якої була вище, ніж витрати на її виробництво. В наші дні сеньораж відноситься до здатності уряду отримувати товари і послуги в обмін на знову надруковані гроші. Економіка, що розвивається швидкими темпами, потребує значної кількості грошей, але якщо уряд випустить їх занадто багато, то це призведе до інфляції, яка скоротить реальну купівельну силу грошей, випущених урядом раніше.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

сеньйораж
дохід від емісії грошей.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.