Skip to main content

Саморуху

саморуху
зміна об'єкта під впливом внутрішньо властивих йому протиріч, факторів і умов. При самодвижении зовнішні впливи відіграють лише модифікується або опосередковують роль. Саморух притаманне всім рівням будови матерії - від механічних, квантово-фізичних і хімічних до біологічних і соціального. На хімічних, біологічних, соціальних рівнях спонтанність саморух знаходить своє вираження переважно у відкритих і цілісних системах (організм, популяція, біоценоз, суспільство, біосфераі т. П.), В яких здійснюється не просто саморух, а саморозвиток (т. Е. Саморух, що супроводжується переходом на вищий щабель організації).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.