Skip to main content

ВІДБІР дизруптивного

ВІДБІР дизруптивного
розриває відбір, одна з форм природного добору, що сприяє збереженню крайніх фенотипів і елімінує проміжні. Дизруптивний відбір діє в разі, коли умови зовнішнього середовища настільки змінились, що більшість особин виду втрачають адаптивність, а переваги набувають особини з крайніми відхиленнями від середньої норми. При швидкому кількісному збільшенні таких особин в результаті дивергенції формується декілька нових форм. Один із прикладів дії дизруптивний відбору - розвиток індустріального меланизма . Пор. Відбір стабілізуючий .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.