Skip to main content

Сегрегації

сегрегації
(від лат. segregatio - відділення) в екології, явище, при якому будь-якої чинник (фізичний, географічний, етологіч, соціальний і т. п.) перешкоджає інтеграції популяцій в біоценоз, особин в популяцію і т. д. Розрізняють сегрегацію етологичеськую, географічну, репродуктивну. Ряд авторів вважають сегрегацію синонімом терміна "ізоляція".

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.