Skip to main content

ЦІННА ПАПІР З ФІКСОВАНОЮ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКОЮ

ЦІННА ПАПІР З ФІКСОВАНОЮ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКОЮ
(fixed-interest security) Цінний папір, що приносить фіксований дохід аж до настання терміну її погашення або безстроково. Фіксована сума доходу може встановлюватися в грошовому вираженні або індексуватися по будь-яким показником рівня цін. Ринкова вартість цінних паперів з фіксованою процентною ставкою має тенденцію коливатися разом зі змінами поточних процентних ставок; курс таких цінних паперів зростає в міру того, як процентна ставка, що закладається в основу розрахунку поточної дисконтованої (приведеної) вартості фіксованих надходжень, падає. Чутливість вартості цінних паперів такого роду до змін процентної ставки зростає в міру наближення терміну погашення цінного паперу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.