Skip to main content

УПРАВЛІННЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

УПРАВЛІННЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
(Securities and Investment Board, SIB) Регулюючий орган, утворений для контролю за фінансовими ринками Великобританії. Його завданням є запобігання обману при торгівлі і використання конфіденційної інформації про стан справ фірми при проведенні операцій. Управління з цінних паперів та інвестицій контролює діяльність окремих фінансових секторів, кожен з яких, як, наприклад, фондова біржа, має свою саморегулюючу організацію, яка і звітує перед SIB. Управління з цінних паперів та інвестицій уповноважена реєструвати інвестиційні інститути, а для цілей фінансування своєї діяльності стягувати плату за реєстрацію. Члени Управління з цінних паперів та інвестицій призначаються керівником Банку Англії і міністром торгівлі і промисловості. Члени управління вибираються зі співробітників провідних інститутів Сіті: це створює як переваги (оскільки вони, швидше за все, добре розбираються в тій діяльності, яку покликані регулювати), так і недоліки, які полягають в тому, що, ймовірно, буде існувати зацікавленість не тільки в процвітанні всього суспільства, скільки тієї сфери, до якої вони залежать.Управління з цінних паперів та інвестицій не контролює поглинання, які підвідомчі Комітету зі злиттів і поглинань. Див. Також: саморегулювання (self-regulation).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.