Skip to main content

Свічення морить

свічення морить
нічний світіння верхнього шару моря при механічному впливі на воду. Пов'язано з біолюмінесценцією деяких морських організмів.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.