Skip to main content

ОБСЯГ ПРОПОЗИЦІЇ

ОБСЯГ ПРОПОЗИЦІЇ
(quantity supplied) Кількість товару, пропоноване за даною ціною. При встановленні довільної ціни змінюється обсяг пропозиції товару, т. Е. Зі зміною ціни з'являється крива пропозиції (supply curve). При рівноважної ціною (equilibrium price) обсяг пропозиції товару дорівнює обсягу попиту на нього.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж . Блек. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 2000.

ОБСЯГ ПРОПОЗИЦІЇ
кількість товару, яку продавці готові запропонувати для продажу на даному ринку в даний час. Обсяг пропозиції залежить від ціни товару, витрат виробництва та обігу, стану технології виробництва, виробничих можливостей. Див. також ВЕЛИЧИНА ПРОПОЗИЦІЇ.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.


економічний словник. 2000.