Skip to main content

ГРАФІК

ГРАФІК
1) розклад, визначає послідовність виконання дій, протікання подій у часі. Наприклад, графік руху поїздів, графік чергувань, графік роботи; 2) графічне зображення математичної залежності; математична залежність, функція, представлена ​​в графічній формі, у вигляді кривої, що характеризує, як зміниться функція при зміні аргументу.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.