Skip to main content

Знак безпеки

кольорографічні зображення певної геометричної форми з використанням сигнальних і контрастних кольорів, графічних символів і (або) пояснювальних написів, призначене для попередження людей про безпосередню або можливої ​​небезпеки, заборони, приписи або дозволу певних дій, а також для інформації про розташування об'єктів та засобів, використання яких виключає або знижує вплив небезпечних і (або) шкідливих факторів. Джерело: ГОСТ Р 12. 4. 026-2001

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010