Skip to main content

ФАКТОР БЕЗПЕКИ

ФАКТОР БЕЗПЕКИ
в токсикології, коефіцієнти безпеки, значення, що дозволяють встановлювати орієнтовні рівні ГДК. токсикантів у водному середовищі за результатами гострих дослідів на чутливих видах гідробіонтів. Концепція фактора безпеки, запропонована в 60-х р.р. 20 ст. токсикологічної школою США, неодноразово піддавалася критиці з-за недостатньо чіткої теоретичні основи і численних експериментальних спростувань.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.