Skip to main content

Межі безпечної експлуатації

стан, при настанні якого втрачається здатність безаварійного функціонування будівель, споруд, технологічних ліній, технічних систем, машин, механізмів і транспортних засобів, і подальша їх експлуатація повинна бути припинена.

EdwART. Словник термінів МНС 2010