Skip to main content

Приміщення, яке має виділень шкідливих речовин

Приміщення, в якому з технологічного та іншого обладнання частково виділяються в повітря шкідливі речовини в кількостях, що не створюють (протягом зміни) концентрацій, що перевищують ГДК в повітрі робочої зони. Джерело: СНиП 41-01-2003

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010