Skip to main content

Робот

1) машина з людиноподібним поведінкою, яка частково або повністю виконує функції людини при взаємодії з навколишнім світом; 2) принципово новий тип технічного пристрою, що володіє в загальному випадку штучним інтелектом, здатністю сприймати навколишнє середовище і активно впливати на неї, змінюючи відповідно до заданих цілей і вдосконалюючись в ході даного процесу. За призначенням Р. прийнято поділяти на три основні класи: маніпуляційні, мобільні та інформаційно-керуючі роботи. Маніпуляційні Р. мають виконавчі пристрої у вигляді маніпуляторів, оснащених робочими органами. Мобільні (рухомі) Р., їх виконавчі пристрої призначені для переміщення пов'язаних з ними платформ або шасі; вони можуть бути колісними, крокуючою, колісно-крокуючою, літаючими і ін., на них можуть встановлюватися маніпуляційні Р.

EdwART. Словник термінів МНС 2010