Skip to main content

Ринг

ринг
ринг - система прийняття управлінських рішень в Японії, пов'язана з розглядом проблеми серед широкого кола зацікавлених осіб на всіх щаблях управління фірмою.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.