Skip to main content

РИНГ

РИНГ
( англ. ring) 1) короткочасне угода декількох підприємців, комерсантів про скупку товару з метою монополізації його продажу; форма картельної угоди; 2) система прийняття управлінських рішень, пов'язана з розглядом проблеми серед широкого кола зацікавлених осіб на всіх щаблях управління фірмою; 3) біржового кільця, яма.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.