Skip to main content

ДОХІД НА ІНВЕСТИЦІЇ

ДОХІД НА ІНВЕСТИЦІЇ
(investment income) Дохід, отриманий у вигляді відсотків на державні облігації або облігації корпорацій, від володіння акціями або депозитами будівельних товариств та інших фінансових посередників. Індивіди отримують дохід на інвестиції як безпосередньо від свого власного володіння фінансовими активами, так і побічно у вигляді виплат з пенсійних фондів і страхових компаній, які в свою чергу витягають свій дохід з володіння аналогічними активами.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.