Skip to main content

Відповідальності поручителя

відповідальності поручителя
гарантії поручителя прийняти на себе зобов'язання особи, протягом якого він поручився; в разі невиконання цією особою своїх зобов'язань поручитель зобов'язаний сам виконати зобов'язання.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.