Skip to main content

Ресурс безпечної експлуатації

період експлуатації об'єкта техносфери (техногенної системи) в штатних (нормальних) умовах без виникнення техногенних аварій і катастроф. Показниками ресурсу безпечної експлуатації є: час (зазвичай в секундах, годинах, роках - часовий ресурс), число циклів (циклової ресурс), накопичений радіаційний потік (радіаційний ресурс). в залежності від стадій визначення безпеки експлуатації розрізняють: вихідний ресурс ( перед початком експлуатації) і залишковий ресурс (після заданого терміну експлуатації); в залежності від методів визначення - призначений ресурс (встановлюється на основі попереднього досвіду експлуатації), нормований ресурс (певний розрахунково-експериментальними методами по прийнятим нормам). Ресурс зазвичай визначається за критеріями міцності , зносостійкості, надійності і живучості несучих елементів об'єктів і систем. Для оцінок ресурсу використовуються методи: діагностики штатної і діагностики оперативної. Ресурс входить як складовий елемент в аналіз ризику.

EdwART. Словник термінів МНС 2010