Skip to main content

ОПІР СЕРЕДОВИЩА

ОПІР СЕРЕДОВИЩА
сума всіх факторів, що лімітують середовища, що перешкоджають реалізації біотичного потенціалу організмів; різницю між біотичних потенціалом (r max ) і фактичної швидкістю зростання (r ecol ) популяції в даних умовах. Див. Також Рівняння Ферхульста-Пірла .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.