Skip to main content

Резервату

резервату
(від лат. Reservatus - збережений), загальна назва територій, що охороняються (заповідників, національних парків, заказників, пам'яток природи і ін.). Термін резерват вживається частіше в західній літературі.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

резервату
охороною природна територія із заповідним або рекомендованим режимом; термін широко застосовується в зарубіжних країнах, але за своїм значенням і режиму такі території близькі до заказників або в деяких країнах - до поняття "заповідник".

Екологічний словник, 2001.

Резерват
охороною природна територія із заповідним або рекомендованим режимом; термін широко застосовується в зарубіжних країнах, але за своїм значенням і режиму такі території близькі до заказників або в деяких країнах - до поняття "заповідник".

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.