Skip to main content

ВІДГУК ЗАСОБІВ

ВІДГУК ЗАСОБІВ
повернення коштів їх первинного власника за його ініціативою або вимозі.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.