Skip to main content

Необхідної норми ДОХОДУ

необхідної норми ДОХОДУ
(required rate of return) Мінімальна норма прибутку на капіталовкладення, прийнятна для підприємства-одержувача. Вона може бути більше ставки відсотка за позикою, яку підприємство може отримати, оскільки при цьому враховується як ризик, пов'язаний з вкладенням капіталу, так і побоювання, що в умовах недосконалого ринку капіталів додаткові запозичення можуть збільшити витрати або ускладнити отримання позики в майбутньому.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.