Skip to main content

Репродуктивне СООБЩЕСТВО

Репродуктивне СООБЩЕСТВО
один з фундаментальних біологічних (на противагу типологічної концепції виду) критеріїв виду, що означає, що особини цього виду сприймають один одного як потенційних подружжя і шукають один одного в цілях відтворення. Таким чином, популяція і вид в цілому являють собою репродуктивне спільнота.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.