Skip to main content

Репресалії

Репресалії
(від лат. repressalia - утримувати, зупиняти) примусові заходи , що вживаються однією державою у відповідь на неправомірні дії іншої (на відміну від реторсий).

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.