Skip to main content

Репрезентативності ФІРМА

репрезентативності ФІРМА
(representative firm) Метод вивчення "поведінки" галузі (industry) в разі, якщо б вона складалася з однакових за масштабом фірм. Метод репрезентативної фірми непридатний, якщо галузь реально представлена ​​однієї великої домінуючою фірмою або невеликим числом великих фірм, яких оточує велика кількість дрібніших конкурентів.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.