Skip to main content

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ДАНИХ

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ дАНИХ
(від франц. representatif - показовий), властивість експериментальних даних (кількісні характеристики, цифр та інших результатів) натурних спостережень, проб, виборів, вилучених з природного середовища, екосистеми і т. д. бути безперечними об'єктивними критеріями істини наб Люда явищ.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.