Skip to main content

Репарационной ПОТЕНЦІАЛ

репарационной ПОТЕНЦІАЛ
(від лат. Reparatio - відновлення), можливості біогеоценозу до репарації, т. Е. До регенерації та усунення порушень ( наприклад, після радіоактивного зараження).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.