Skip to main content

РЕНТА, АНУЇТЕТ

РЕНТА, АНУЇТЕТ
(annuity) Угода, за яким фізична особа набуває право на довічне регулярне отримання доходу від фінансової установи, наприклад страхової компанії (insurance company). Термін "ануїтет" походить від словосполучення "щорічні платежі" ( англ. annual payments.), - хоча в дійсності платежі можуть проводитися з будь закріпленої в контракті періодичністю. Одержувачем може бути тільки фізична особа; крім того, контрактом можуть передбачатися довічні регулярні виплати колишнього або зменшеного доходу пережили дружину (дружині) або іншим утриманцям. Сума платежів може бути фіксованою в грошовому вираженні або індексованої ( "прив'язаною" до того чи іншого індексу) (index-linked). Ануїтети дозволяють одержувачам доходу витрачати капітал і поточні надходження, не побоюючись, що в старості вони залишаться без засобів до існування.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.