Skip to main content

ВІДШКОДУВАННЯ ИЗНОСА

ВІДШКОДУВАННЯ ИЗНОСА
основних засобів - виділення грошових коштів (амортизаційних відрахувань), які направляються на ремонт і відновлення (реновацію) обладнання , будівель, споруд, машин, з метою компенсації їх зносу.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.