Skip to main content

Регулює АГЕНТСТВО / ОРГАН

регулює АГЕНТСТВО / ОРГАН
(regulatory agency) Орган (організація), створений для розробки і здійснення контролю. Іноді ці функції бере на себе уряд: так, у Великобританії міське планування і регулювання системи мір і ваг здійснюються урядом спільно з органами місцевої влади. Часто для цих цілей створюються квазіавтономного державні організації (quasi-autonomous government organization (quangos) в значній мірі через необхідність вникати в безліч деталей, а також для того, щоб усунути вплив політичних діячів на процес прийняття рішень в цій області і зняти з них відповідальність за результати. У Великобританії прикладами квазіавтономного державних організацій, що займаються питаннями регулювання, є Комісія з монополій і злиттів (Monopolies and Mergers Commission, MMC) і інші організації, як, наприме р, Управління з телекомунікацій (Office of Telecommunications, OFTEL), покликані регулювати цінову політику та інші питання, пов'язані з діяльністю приватизованих комунальних підприємств. Органи регулювання можуть бути створені за принципом саморегулювання (self-regulation), т. е. в їх склад включені фірми, що представляють дану галузь; або це "сторонні" організації, що не мають відношення до даної галузі.Перевагою саморегулюючих організацій (self-regulatory organisations, SROs) є те, що в їх склад входять практики, які знають проблеми галузі зсередини; але в цьому ж полягає і небезпека, так як вони можуть почати захищати інтереси фірм даної галузі, ототожнюючи їх з громадськими інтересами.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.