Skip to main content

РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ

РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ
популяції, заходи щодо обмеження зростання або скорочення чисельності популяції.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.