Skip to main content

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
(від лат. regula - правило, regulare - підпорядковувати правилом) вплив на економіку з боку органів управління з метою підтримки протікають в ній процесів на певному рівні або запобігання, придушення несприятливих явищ. У централізованій економіці регулювання здійснюється за допомогою переважно директивних, розпорядчих методів, в ринковій - шляхом використання в основному ринкових регуляторів, настройки ринкового механізму. Регулювання економіки, економічних процесів, дій економічних суб'єктів може здійснюватися у формах директивного планування, стомлений регулювання, ринкового саморегулювання.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.