Skip to main content

РЕФОРМА ЦІН

РЕФОРМА ЦІН
(price reform) Перехід від довільно визначаються цін до системи, що відбиває альтернативні витрати. Такий зсув є основним елементом періоду переходу від централізованої планової системи до ринкової економіки (market economy). Системи цінового контролю зазвичай фіксують деякі ціни на дуже низькому рівні по відношенню до альтернативних витрат. Це призводить до надлишкового попиту, так як стимули виявляються занадто незначними для забезпечення такими товарами або ж для економії на їх використанні. При проведенні реформи цін виникають дві небезпеки: звільнення цін від контролю може призвести до високої інфляції (inflation), а значні зміни відносних цін - до несприятливого впливу на реальні доходи деяких людей. Реальні програми реформи цін можуть не переступати межу загальної і негайної відміни контролю. Заслуга цінової реформи полягає в тому, що вона допомагає перейти до більш ефективного виробництва і зупинити нескінченний дефіцит і втрати, пов'язані з вічними чергами.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.