Skip to main content

Редукувати СТРАХОВА СУМА

редукувати СТРАХОВА СУМА
страхова сума за договором страхування життя, зменшена у зв'язку з достроковим припиненням сплати страхувальником чергових внесків.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.