Skip to main content

ФУНКЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ

фУНКЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ
(від лат. functio - виконання, здійснення), функція живої речовини, яка полягає в тому, що деякі анаеробні мікроорганізми (денітрифікуючі і десульфірующіе бактерії, гриби і ін.) виконують функції, що ведуть до розвитку реакцій десульфірування, денітрифікації та ін. з освітою сірководню, оксидів азоту, сірчистих металів, метану, водню. Освіта осадових порід в підводних умовах, грунтоутворення при нестачі Про 2 (при надмірному зволоженні) зазвичай супроводжуються різко вираженим впливом мікроорганізмів, що викликають відновлювальні процеси.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.