Skip to main content

РЕАЛЬНІ / РЕЧОВІ активи

РЕАЛЬНІ / РЕЧОВІ активи
(tangible assets) Активи, які можна помацати руками. Будь-який об'єкт, матеріальний або нематеріальний, який представляє цінність для власника. З точки зору термінології вони повинні були б включати тільки фізичні об'єкти, такі, як будови, обладнання та машини, проте цей термін використовується також для позначення оренди і акцій компаній. Реальні активи протилежні нематеріальних активів, таким, як "гудвіл", торгові марки і патенти.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.