Skip to main content

РЕАЛЬНА ВІДСОТКОВА СТАВКА

РЕАЛЬНА ВІДСОТКОВА СТАВКА
процентна ставка, очищена від інфляції. Розраховується як різниця між номінальною ставкою відсотка і рівнем інфляції. Виявляється в двох видах: ex ante, тобто передбачувана до настання періоду інфляції, яку очікують позичальники і кредитори в момент видачі позик, і ex post, тобто реальна, фактична, що відбулася.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.