Skip to main content

РЕАЛЬНИЙ ВНП

РЕАЛЬНИЙ ВНП
валовий національний продукт, розрахований в цінах базисного року. Тісно пов'язаний з номінальним ВНП і визначається як відношення реального ВНП до дефлятора ВНП. Відповідно до системи національного рахівництва (СНР) реальний ВНП можна визначити як трудовитрати (в людино-годинах), помножені на продуктивність праці (реальна годинна вироблення на одного робітника), тобто ВНП = число відпрацьованих годин х продуктивність праці. До числа найважливіших чинників, що визначають реальний ВНП, відносяться чисельність зайнятих, середня кількість відпрацьованих годин, технічний прогрес, обсяг капітальних вкладень, рівень освіти і професійна підготовка працівників, ефективність розміщення ресурсів.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.