Skip to main content

РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
(real wages) Заробітна плата в грошовому вираженні , Дефлірованние за відповідним індексом цін. з точки зору найманих працівників, таким ціновим індексом повинен бути індекс споживчих цін, наприклад індекс роздрібних цін (Retail Price Index, RPI). Реальна заробітна плата відображає споживчу здатність працівника. Інтересам роботодавців відповідає ціна продук ії підприємства: підвищення заробітної плати по відношенню до ціни знижує рівень прибутковості підприємства і не сприяє зростанню зайнятості.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція : д. е. н. Осадча І. М.. 2000.

РЕАЛЬНА зАРОБІТНА пЛАТА
заробітна плата, обчислена, що визначається у вигляді кількості благ, споживчих товарів і послуг , які можна на неї придбати. Реальна заробітна плата визначається як розміром номінальної заробітної плати, так і рівнем цін на споживчі товари і послуги, а також податків, виплачуваних із заробітної плати. Реальна заробітна плата зменшується при наявності інфляції, якщо інфляція не компенсується збільшенням; індексацією заробітної плати.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр.М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.