Skip to main content

РЕАКТИВНІСТЬ

РЕАКТИВНІСТЬ
властивість живих організмів реагувати на вплив зовнішнього середовища. Розрізняють реактивність видову, вікову, індивідуально-специфічну, фізіологічну, імунологічну реактивність - фундаментальне (унікальне) властивість життя, поряд з такими як зростання, спадковість, розвиток, харчування, розмноження, обмін речовин. Реактивність - біологічна форма відображення зовнішніх впливів, властива всім рівням організації живого.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.