Skip to main content

РЕАКЦІЯ Кількісна

РЕАКЦІЯ Кількісна
популяції, зміна величини популяції виду-хижака в результаті зміни щільності його жертви.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.