Skip to main content

РЕАКЦІЯ

РЕАКЦІЯ
(від ре ... і лат. Actio - дія), 1) в аутекологія - відповідна реакція організму на подразнення середовища (акцій) . Наприклад, організм може бути термофільним (по відношенню до температури) або психрофільні (по відношенню до вологи); 2) в сінекологіі - вплив біоценозу на середу (біотоп). Може бути творящим (почвообразовательний процес), деструктивним ( "цвітіння" води), що модифікує (вплив рослинності на мікроклімат, концентрацію кисню в середовищі, кольоровість і прозорість води і ін.).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.