Skip to main content

Перепрофілювання

перепрофілювання
(redeployment) Переміщення факторів виробництва з однієї галузі використання в іншу. Перепрофілювання робочої сили означає, що для працівника, що перестав бути потрібним в одному підрозділі фірми, підшукується робота в іншій структурі фірми. На жаль, нову роботу на тій же фірмі не завжди вдається знайти, тому "перепрофілювання" означає лише завуальоване звільнення за скороченням штатів (redundancy), коли працівників звільняють без подальшого працевлаштування.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.