Skip to main content

Радіонавігаційна система

сукупність взаємодіючих бортових і наземних радіотехнічних засобів для визначення місця розташування об'єкта (корабля, літака, космічного апарату і т. П.), А також рішення ін. Комплексних завдань навігації. РНС поділяються: за фізичним принципом вимірювання радіонавігаційного параметра - на амплітудні, фазові, імпульсні, частотні і комбіновані; по обумовленому навігаційного параметру - на кутомірні, дальномірні, разностно-дальномірні, швидкісно-кутомірні, комбіновані та ін. Розрізняють РНС далекого (більше 500 миль), середнього (100 - 500 миль) і ближнього (до 100 миль) радіусу дії, супутникові, стаціонарні та ін.

EdwART. Словник термінів МНС 2010