Skip to main content

Служба радіаційної безпеки

1) збірна назва штатних і позаштатних органів, а також сил і засобів, призначених для контролю за дотриманням вимог до забезпечення безпеки радіаційної; 2) спеціалізована організація, що здійснює загальне методичне керівництво і надання практичної допомоги підрозділам радіаційно небезпечних об'єктів в організації роботи із забезпечення радіаційної безпеки. На С. р. б. , Як правило, покладаються такі основні завдання: встановлення і підтримання режиму радіаційної безпеки, контроль за станом джерел іонізуючих випромінювань за радіаційним факторів, проведення технічної перевірки і ремонту дозиметричних приладів і апаратури радіаційного контролю.

EdwART. Словник термінів МНС 2010