Skip to main content

Контроль радіаційний

1 ) контроль за дотриманням норм радіаційної безпеки і основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, а також отримання інформації про рівні опромінення людей і про радіаційну обстановку на об'єкті та в навколишньому середовищ е. Виділяють дозиметричний і радіометричний контроль; 2) отримання інформації про радіаційну обстановку в організації, в навколишньому середовищі і про рівні опромінення людей (включає в себе контроль дозиметричний контроль радіометричний).

EdwART. Словник термінів МНС 2010