Skip to main content

Расової дискримінації

расової дискримінації
(Racial discrimination) Применшення прав громадян з мотивів їх расової приналежності. В економічній теорії це поняття зустрічається при аналізі зайнятості, страхування, можливості придбання житла, отримання кредиту.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.